Wat is het ce merk ?

ce-mark

 

Het ce merk is de officiële aanduiding, vereist voor alle Electrische en Electronische apparatuur (o.a.) die in de gehele europese unie op de markt wordt gebracht of in bedrijf wordt gesteld.

CE mark used in EC member states

HetCE merk is een bewijs aan de autoriteiten, maar ook aan de eindgebruiker, dat het produkt aan alle essentiële veiligheids- en milieueisen voldoet zoals die in zogenaamde Europese richtlijnen zijn vastgelegd.

De ce markering richtlijn ligt aan de basis van alle zgn Nieuw Aaanpak Richtlijnen en is gepubliceerd in 1993 (768/2008/EC) en geeft een gedetailleerde beschrijving van het ce-merk en de manieren waarop conformiteit kan worden aangetoond.


 

 

Als de fabrikant het ce-merk heeft aangebracht (en daarmee aangeeft aan de vereiste richtlijnen te hebben voldaan), heeft de fabrikant het recht haar produkt in alle lidstaten van de EU op de markt te brengen middels een en dezelfde procedure, door het naleven van de vereisten in alle toepasselijke richtlijnen.

De afzonderlijke lidstaten van de EU kunnen het op de markt brengen van een ce-gemarkeerd produkt niet tegenhouden, behalve als blijkt dat de toepasselijke vereisten niet of gedeeltelijk zijn nageleefd.

Voor het gebruik maken van het ce-merk, moet de fabrikant:

 • in Europa gevestigd zijn, of
 • een verkooporganisatie in de EU hebben opgezet, of
 • een offciele agent of vertegenwoordiger op EU bodem te hebben aangesteld.

Hte toepassen van het ce-merk kan niet zomaar, dit moet gebaseerd zijn op een verklaring van overeenstemming (Declaration of Conformity DoC),die door de fabrikant of haar vertegenwoordiger is opgesteld. In die op naam gestelde, gedateerde en ondertekende verklaring, accepteert de fabrikant (of haar vertegenwoordiger) haar aansprakelijkheid voor het gestelde.

Waar mogelijk wordt het ce-merk aangebracht op het product en moet voldoen aan minimum eisen kwa afmetingen (5 mm hoog of meer)

 

 

ce mark

 

 

 

Wat is een ce test ?

Eeen ce-test is een serie testen en evaluaties die op een produkt worden uitgevoerd, met als doel om overeenstemming met de eisen gesteld in de toepasselijke richtlijnen aan te tonen. De proces heet certificatie, en wordt door of in opdracht van fabrikant uitgevoerd (meestal door een test huis). Indien het apparaat of product "compliant" is bevonden kan dit worden bevestigd met een Verklaring van Overeenstemming die op haar beurt het recht verleent het produkt te voorzien van het ce-merk.

European Community

      Definities

 • ce test : het proces van testen en evaluaties dat de overeenstemming met de vereisten aantoont.
 • ce certification : het totale proces tot en met het aanbrngen van een ce merk
 • ce symbol : ce merk,
 • ce verklaring : ander woord for Verklaring van overeenstemming, Declaration of Conformity , DoC,
 • EU: European Unie
 • ce approved : aanwijzing voor het product dat het ce certificatie process met succes heeft doorlopen.
 • EMC: Electro Magnetische Compatibiliteit
 • Richtlijnen: Europese in nationale wetten vastgelegde essentiele versiten aan ce te markeren apparatuur.